hero-webartikel-run-live-truck.jpg

Bring ideas to life!

En dat in één week.

Innoveren. Als je het niet blijft doen, loop je binnen de kortste keren achter op de concurrentie. Daarvan is tech-gigant SAP overtuigd. Niet alleen ontwikkelen ze hun eigen producten en diensten doorlopend, ook geven ze hun klanten de mogelijkheid om innovatie op de agenda te zetten. Het doel? Bring ideas to life! Jan Koster en Wessel Voets, beiden verantwoordelijk voor innovatie bij SAP, duiken dieper in de relatie tussen SAP en innovatie. En vertellen over SAP’s nieuwste concept: de Run Live Truck.

Geen SAP zonder innovatie

Voor het realiseren van SAP's visie – Help the world run better and improve people’s lives – is innovatie cruciaal. Voets: “Bij SAP omarmen we innovatie binnen het gehele bedrijf. Het mooie is dat wij met onze technologie ook anderen kunnen helpen innoveren, ongeacht de grootte van de organisatie. Met de kracht van onze eigen mensen, onze partners en onze klanten kunnen we innovatieve ideeën echt tot leven brengen. Om dat samen te realiseren, dat is innovatie bij SAP.”

Creativiteit, doorzettingsvermogen, samenwerking

Koster: “Er zijn 3 basisingrediënten voor innovatie: creativiteit, doorzettingsvermogen en samenwerking. Zonder die drie ben je nergens.” Ten eerste is het nodig dat je tot goede nieuwe ideeën komt om te innoveren. Veel innovaties worden geen succes en dat kan spanningen opleveren. Daar komt ook een stuk doorzettingsvermogen bij kijken, want er komen zeker tegenslagen waar je doorheen moet.

En ten slotte is samenwerking een essentieel onderdeel. Innoveren kun je niet alleen. Met verschillende partijen haal je diverse expertises in huis die waarde kunnen toevoegen in het traject. Een onderdeel daarvan is draagvlak creëren en de juiste mensen aanhaken, want zonder draagvlak in de organisatie wordt het lastig om innovatie te realiseren.

Van idee naar tastbaar product

De eerste stap van innoveren is niet zo ingewikkeld: een goed idee komt regelmatig voorbij. De uitdaging zit hem in de vervolgstappen. Hoe breng je innovatie in de praktijk of bij je klant?

Bij SAP betekent dat in gesprek gaan met de klant en elkaar uitdagen. Koster: “In Design Thinking sessies brengen we mensen van verschillende functies en niveaus samen om de innovatie concreet te maken. Daar komen de meest creatieve concepten uit! Deze toetsen we vervolgens op haalbaarheid (feasibility), levensvatbaarheid (viability) en wenselijkheid (desirability).”

De basis van de innovatie wordt dus gelegd tijdens de Design Thinking sessie, vervolgens wordt deze verder ontwikkeld in de vorm van een prototype, ook wel een Minimable Viable Product (MVP), genoemd.

Run Live Truck

De SAP Run Live Truck bevat alle componenten om van idee tot tastbaar product te komen. Het unieke hieraan is echter dat SAP in één week tijd tot een toepasbaar prototype komt, ontwikkeld op het SAP Cloud Platform. In de truck – die bij de klant voor de deur staat – werkt een team van experts vijf dagen aan het tot leven brengen van het idee van die klant. Dit geeft de mogelijkheid een MVP in slechts een week op te leveren!

Voets: “De Run Live Truck maakt het voor ons mogelijk om innovatietrajecten bij onze klanten op de stoep te starten als een soort hackathon. We leveren iedere week een prototype op voor een van onze klanten. We brengen innovatie hiermee letterlijk naar ze toe.”

“Daarnaast verwachten we de medewerkers van onze klanten hiermee te inspireren. We laten zien dat je innovatie in slechts een week tijd in de praktijk kunt brengen”, vult Koster aan.

Hackathons

Het idee voor de Run Live Truck is mede ontstaan uit het succes van SAP's Hackathons.
Hier wordt binnen 24 uur een prototype ontwikkeld op een maatschappelijk gebied. Vorig jaar werd een succesvolle innovatiecase gepresenteerd: de slimme fietsbel SafeToBike. Deze slimme bel maakt fietsers door middel van licht, geluid en trillingen er op attent dat er een gevaarlijk verkeerspunt aankomt.

Voets: “Deze case heeft ons veel inzicht gegeven in welke succesfactoren er nodig zijn voor een innovatietraject. Zoals eerder aangegeven is open-innovatie, het samenwerken met anderen, de sleutel tot succes. Bij het SafeToBike traject van de slimme fietsbel zijn veel partijen betrokken geweest. Al deze partijen waren nodig om dit project mogelijk te maken.”

Positieve impact op de wereld

Met de Run Live Truck worden ook een aantal maatschappelijke vraagstukken aangesneden. Op het eerste gezicht lijkt dat geen match voor een softwarebedrijf als SAP. Koster legt uit waarom dat juist interessante cases zijn: “De visie van SAP om levens te verbeteren is niet zomaar een mooie slogan. Wij willen als bedrijf een positieve impact maken op de wereld. En met onze wereldwijde mankracht kan dat daadwerkelijk gerealiseerd worden. Zo zullen we in de Run Live Truck aan een case voor KWF Kankerbestrijding werken om kinderen en ouders bewuster te maken van de risico’s van de zon en UV straling. Verder werken we met Waterwatch Cooperative aan een applicatie die locatieafhankelijk weet welke gewassen er groeien, en deze informatie combineert met meteorologische data. Op basis daarvan waarschuwt de app welke ziektes de komende dagen waarschijnlijk een bedreiging vormen, zodat de boer tijdige en gerichte maatregelen kan nemen. Elke innovatie maakt de wereld weer wat mooier.”

runlivetruck.png

Aan innovatieve ideeën geen gebrek. Maar hoe zet je de stap van visie naar een bruikbare oplossing? De SAP Run Live Truck geeft jouw innovaties vorm – binnen een week!

 

Eerdere cases

In het voorjaar van 2017 heeft de #RunLiveTruck negen innovatieve prachtcases letterlijk naar de klant toegebracht. Je vindt ze op de cases overzichtspagina.